> Noticias

APERTURA PRAZO PRESENACION DECLARACION ESTADISTICO CONTABLE (DEC)

A conselleria de facenda abbre o prazo para a remisión da documentación estatístico-contable (DEC) correspondente ao exercicio 2020 comeza o 1 de marzo e remata o 30 de abril de 2021.


De acordo co establecido na orde do 25 de marzo de 2014, o prazo para a remisión da documentación estatístico-contable (DEC) correspondente ao exercicio 2020 comeza o 1 de marzo e remata o 30 de abril de 2021.

A remisión da información efectúase utilizando o certificado electrónico, a través do programa habilitado na páxina web da Consellería de Facenda e Administración Pública e na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

A non presentación da DEC no prazo establecido é unha infracción moi grave que dará lugar as sancións previstas no artigo 194 do real decreto-lei 3/2020, do 4 de febreiro.

Os cambios que afecten ao expediente débense comunicar no prazo de 10 días dende que se producen, e non no momento de presentación da DEC.

Volver

Novedades informativas
El colegio

WEBINARS GRATUITAS PARA COLEGIADOS PRIMER TRIMESTRE


CURSO NIVEL I DISTRIBUIDORES DE SEGUROS


NUEVA CONVOCATORIA CURSO NIVEL I CORREDORES DE SEGUROS


APERTURA PRAZO PRESENACION DECLARACION ESTADISTICO CONTABLE (DEC)


CONTRATA TUS SEGUROS CON UN PROFESIONAL


RENOVACION CONVENIO COLABORACION CRISTALBOX


Proyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros Privados


JORNADA FORMATIVA ECOSISTEMA DIGITAL


MATRÍCULA ABIERTA 4ª edición del Curso Experto +Salud +Vida.


NUEVO SISTEMA DE COMUNICACION DE ACCIDENTES DE CIRCULACION


PUBLICACION BOE DEL REGLAMENTO DE ORDENACION, SUPERVISION Y SOLVENCIA


Baremo de Accidentes de Circulación


CONVENIO CLINICA SANTO DOMINGO


EFECTOS ECONOMICOS DEL CAMBIO DE MEDIADOR


JORNADA FORMATIVA: Agroseguro, funcionalidades y productos


JORNADA FORMATIVA:"La no discriminación por razón de sexo en el entorno asegurador"


MODIFICACION CENTROS CONVENIO GASTOS MEDICO


CODIGO DE PRACTICAS Allianz


NOTA INFORMATIVA CAHISPA


CODIGO DE PRACTICAS Axa


CODIGO DE PRACTICAS Arag


CODIGO PRACTICAS Liberty SegurosColegio de Mediadores de Seguros de Lugo
C/Mondoñedo, 44 Entlo. Teléfono y Fax. 982 214471 – LUGO